Najlepiej się ze mną kontaktować przez e-mail: blog at arusekk.pl. Odpowiadam najpóźniej po tygodniu. Jeśli nie zadziała, spróbuj arek_koz na o2.pl.

Można mnie też znaleźć na Matriksie (@Arusekk:matrix.org) i na Discordzie (@Arusekk#6609). Czasem tam rzadziej zaglądam, ale jeśli masz szczęście i przyłapiesz mnie, jak tam jestem, możemy porozmawiać z najmniejszym opóźnieniem.